Vår Klinik och vår Vision – Stockholms Center för Ätstörning

I was asked to make a video describing the work of Stockholms Center för ätstörning.